Got Questions? Call Osnat Now : 617.833.1055

Video Blog


היום אני רוצה לדבר על בתי multifamilymultifamily – בניין דירות

מהוmultifamily ? זהו בניין עם שתי יחידות דיור או יותר. בניין עם 2 עד 4 דירות יחשב כבית פרטי בניין עם יותר מארבעה יחידות יחשב כמסחרי.

בעלות על multifamily דומה לבעלות על בית פרטי: זוהי בעלות … Read More

מה ההבדל בין בית פרטי לבית משותף ומה ההגדרה לבית משותף
שלום לכולם , אני אסנת לוי איתך .
בשבוע שעבר דברנו על סוגים שונים של בעלויות. היום אני רוצה לדבר על דירותודירת קוטג ‘ ןעל בתים דו משפחתיים ובמה הם שונים מבית פרטי.… Read More