Got Questions? Call Osnat Now : 617.833.1055

Hebrew Blog


היצע נמוך של בתים בשווקי בוסטון רבתי משפיע על מחירי הבתים למכירהאחרי חורף קשה ביותר כולי תקוה שהחודש נתחיל להרגיש את האביב בטבע וכמובן גם בשוק הנדל”ן. לרוב בתקופה זו של השנה, אנו רואים עליה בהיצע הבתים בשוק, כמו גם בכמות הקונים הרואים את סוף שנת הלימודים באופק

?איך ניראה שוק … Read More

היום אני רוצה לדבר על בתי multifamilymultifamily – בניין דירות

מהוmultifamily ? זהו בניין עם שתי יחידות דיור או יותר. בניין עם 2 עד 4 דירות יחשב כבית פרטי בניין עם יותר מארבעה יחידות יחשב כמסחרי.

בעלות על multifamily דומה לבעלות על בית פרטי: זוהי בעלות … Read More

מה ההבדל בין בית פרטי לבית משותף ומה ההגדרה לבית משותף
שלום לכולם , אני אסנת לוי איתך .
בשבוע שעבר דברנו על סוגים שונים של בעלויות. היום אני רוצה לדבר על דירותודירת קוטג ‘ ןעל בתים דו משפחתיים ובמה הם שונים מבית פרטי.… Read More