Got Questions? Call Osnat Now : 617.833.1055

היום אני רוצה לדבר על בתי multifamilymultifamily – בניין דירות

מהוmultifamily ? זהו בניין עם שתי יחידות דיור או יותר. בניין עם 2 עד 4 דירות יחשב כבית פרטי בניין עם יותר מארבעה יחידות יחשב כמסחרי.

בעלות על multifamily דומה לבעלות על בית פרטי: זוהי בעלות מלאה הכוללת אחריות מלאה על הנכס. אבל בניגוד לבית פרטי המאפשר חוקית מגורים למשפחה אחת בלבד, multifamily מאפשר השכרה חוקית של יחידות דיור. כלומר בעל הנכס יכול לחיות ביחידה אחת ולהשכיר את היחידה\ת האחרות. או להשכיר את כל יחידות הדיור. כך ניתן לקבלה כנסה נוספת ולעתים קרובות אף לכסות באופן מלא את כל הוצאות הדיור.

ישנם סוגים רבים של multifamily. הנפוצים ביותר הם:    2/3 Family , דופלקס ן – Three decker . יש גם בנייני דירות עם הרבה יותר מ- 4 יחידות , אבל אלה בניינים מסחריים.

אם אתה קונה multifamily למטרות השקעה בלבד ישנם גורמים רבים שיש לשקול והראשון הוא להבין באופן מלא מה הציפיות שלך מההחזר על ההשקעה: ROI וכיצד לחשב זאת. כמו גם היכולת לנהל את הנכס והיכן להשקיע. אבל על כך בפעם אחרת .

 


Comments are closed.