commitment  |  understanding  |  trust

Got Questions? Call Osnat Now:  (617) 833-1055

Building a Partnership - Helping you Fulfill Your Dreams

השכרה

קיימים שני סוגי שכירות באזור בוסטון רבתי:

מתחם דירות: דירה, קוטג’ טורי או בית פרטי בבניין או מתחם השייך לתאגיד Corporate שכירות פרטית: דירה, קוטג’ טורי או בית פרטי הנמצאים בבעלות של אדם פרטי

כשאתם יוצאים ל”סיור” דירות להשכרה וכדי להבטיח נכס בשכירות עליכם להכין את הפריטים הבאים: - פנקס צ’קים – תצטרכו לתת מקדמה על מנת להבטיח דירה בקומפלקס ובשכירות פרטית, משמע לצרף צ’ק בגובה שכירות חודש אחד לבקשת השכירות שתמלאו - אישור העסקה או לימודים - המלצות אישיות + אישור על קרדיט - מספר זהות  (Social Security Number) בכדי שהמשכיר/חברת ההשכרה יוכלו לבדוק את היסטורית האשראי שלכם - אם אינכם אזרחים או תושבים בארצות הברית, הביאו עמכם דרכון ואשרת שהיה - תעודה מזהה עם תמונה שלכם – נדרשת כדי לבקר בחלק מהקומפלקסים - אם יש לכם בעל חיים, הביאו תמונה שלו/ה, בצירוף המלצה אישית

על מנת להבטיח דירה / בית ממשכיר פרטי: תצטרכו למלא טופס בקשת שכירות שיוגש למשכיר בצרוף מכתב העסקה, אישור ויזה בדרכון, המלצות וצ’ק. הצ’ק יוחזר במידה והעסקה לא תצא לפועל או שיהווה מקדמה, במידה והחוזה יחתם. שימו לב שהיסטורית האשראי שלכם תבדק על ידי המשכיר. אם אין לכם כזו, יתכן שתתבקשו לתת צ’ק בטחון. ברגע שהמשכיר מקבל את הצעתכם, סוכן הנדל”ן שלו יכין חוזה שכירות שישלח אליכם באישור המשכיר. ברגע שחתמתם על החוזה, תתבקשו להחזיר אותו בצירוף צ’קים לפקדון.

יתכן מצב בו תתבקשו לתת 4 צ’קים מראש - שכירות חודש ראשון, שכירות חודש אחרון, צ’ק בטחון בגובה חודש שכירות, ועמלת סוכן הנדל”ן בגובה חודש שכירות

ברגע שנחתם החוזה ונכנסתם לדירה / בית, יש לכם שבועיים להכין “הצהרת מצב הדירה”. בזמן זה תודאו שהכל עובד כשורה ונמצא במצב תקין. אם לא, תמלאו בהצהרה, כך שיהיה ברור שקיבלתם את הנכס במצב זהץ ודאו שהעברתם את כל החשבונות על שמכם, החל מהיום בו מתחילה השכירותץ

על מנת להבטיח דירה במתחם: תתבקשו למלא טופס בקשה של התאגיד ויתכן שאף לתת צ’ק בגובה חודש שכירות. לכל מתחם יש טופס ותהליך בקשה משלהם היסטורית האשראי שלכם תבדק על ידי התאגיד. אם אין לכם היסטורית אשראי בארה”ב יתכן ותתבקשו לתת צ’ק בטחון בגובה שכירות של חודש אחד התאגיד יכין חוזה שכירות עליו תעברו ואותו תחזירו חתום עם צ’קים לפקדון ודאו שהעברתם את כל החשבונות על שמכם, החל מהיום בו מתחילה השכירות

שימו לב שאת הצ’קים שאתם נותנים לפקדון אתם נותנים לאדם אמין, אחרי שוידאתם מה יעשה בהם. אסור לסוכן נדל”ן, משכיר פרטי או תאגיד לפדות את הצ’קים שנתתם, לפני שהחוזה נחתם והעסקה הושלמה, אלא אם כן חתמתם על מסמך האומר אחרת.

קיראו היטב את כל האותיות הקטנות !בהצלחה